جمعه, 04 اسفند 1396

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/tasvirga/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 285

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/tasvirga/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 285

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/tasvirga/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 285

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/tasvirga/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 285

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/tasvirga/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 285

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/tasvirga/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 285

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/tasvirga/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 285

سازه های نمايشگاهی

ساخت و توليد انواع سازه های نمايشگاهی از قبيل استند ، پاپ آپ ، رول آپ ، قاب فنری ، شاسی ، ميز كانتر و ...            
سازه های نمايشگاهی ، بستر مناسبی را جهت نصب و ارائه انواع محصولات چاپ شده با دستگاههای چاپ ديجيتال در فضاهای مختلف تبليغاتی و نمايشگاهي بوجود می آورند. طراحی اين سازه ها به گونه ای است كه بسيار سبك و كم حجم می باشند ، به راحتی قابل حمل بوده و در محل مورد نظر شما نصب و مورد استفاده قرار می گيرند.